Obchodní podmínky

Obchodní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí platnými obchodními zákony ČR.

 

1) Prodávající:

Radka Filipová
IČ: 75809265
se sídlem: Ivančická 652/112, Dolní Kounice, 664 64
email: ahoj@abyto.cz

nejsem plátce DPH


2) Předmět koupě

Předmětem koupě jsou zábavně vzdělávací materiály v elektronické (PDF), nebo fyzické podobě. Forma produktu je vždy uvedena v popisu zboží.

Zakoupením elektronického PDF obsahu získáte licenci pro jednu osobu, která ji přímo využívá (pro vlastní děti, nebo ve více kopiích pro děti ve své třídě). Tisknout pro vlastní potřebu můžete kolikrát chcete. Licence platí na jednu osobu po neomezeně dlouhou dobu. U školky/školy platí jedna licence pro jednu vyučující osobu (s neomezeným počtem dětí). Pro nový školní rok není nutné licenci kupovat znovu.

Produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. 


3) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží na stránkách www.abyto.cz tímto způsobem:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Objednávku kupující zašle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Vaše dodací a fakturační údaje, které uvádíte při vyplnění objednávky, jsou údaji nezbytnými pro uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje nebudou žádným dalším způsobem zpracovávány a předávány třetím stranám.

 

4) Cena, způsob platby

Smlouva je považována za uzavřenou odesláním Vaší objednávky. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. 

Cena je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího www.abyto.cz a je konečná, protože prodávající není plátcem DPH.

Objednávky se platí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího v české měně, který bude zaslán na emailovou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři. Ke každé platbě uvádějte číslo objednávky jako variabilní symbol platby.

Objednávku, prosím, uhraďte do 14 dnů. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 14 dnů, bude zrušena. 

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

5) Dodání:
  • Fyzické zboží zakoupené v mém obchodě odesílám nejpozději 14 dnů od přijetí platby za objednávku - Českou poštou (doporučeným psaním). Obvykle je tato doba cca 48 hodin. Ceny poštovného jsou platné pouze pro objednávky do ČR. V případě objednání zboží do zahraničí dle domluvy.
  • Dodáním elektronického produktu se rozumí zaslání odkazu ke stažení produktu ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři objednávky do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího. Dodání elektronického obsahu je zdarma.
 

6) Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy k zakoupenému fyzickému zboží do 14 dnů bez uvedení důvodu. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy mě v případě nespokojenosti, prosím, vždy nejdříve kontaktujte emailem, abychom domluvili nejvhodnější způsob řešení.

Odeslání peněz ze strany prodávajícího probíhá až po přijetí a zkontrolování zboží zaslaného nazpět, nejpozději však do 30 dnů od přijetí a zkontrolování stavu zboží (nevztahuje se na elektronické produkty). Poštovné v případě odstoupení od smlouvy nevracím, protože již bylo uhrazeno dopravci. Poštovné pro odeslání zboží zpět prodávajícímu platí zákazník. V případě odstoupení od smlouvy je podmínkou vrácení zboží v nepoužitém a nepoškozeném stavu.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

Po zaplacení digitálního obsahu a jeho zpřístupnění právo na odstoupení ztrácíte dle § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

7) Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány dle platných zákonů ČR do 30 dnů od fyzického přijetí zboží prodávajícím. V případě reklamace mě vždy prosím nejdříve kontaktujte, abychom domluvili nejvhodnější postup. Neposílejte, prosím, reklamované zboží bez předchozí domluvy o provedení reklamace. Je to proto, abychom vždy vzniklou situaci vyřešili pro Vás co nejvhodnějším způsobem. Předmětem reklamace nejsou závady vzniklé mechanickým poškozením nebo vzniklé nesprávným používáním. Předmětem reklamace jsou výrobní vady nového zboží. Předmětem reklamace nejsou závady vzniklé mechanickým poškozením nebo vzniklé nesprávným používáním.

 

8) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užívám výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytuji je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým předávám osobní údaje spotřebitelů v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v mé databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.


9) Vyloučení odpovědnosti

Všechny mé produkty mají charakter zábavných materiálů a uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že prodávající nenese žádnou odpovědnost ani závazky za úspěchy či neúspěchy při využívání zakoupených produktů.