Obchodní podmínky

e-shopu abyto.cz

Tyto podmínky upravují koupi produktů na webových stránkách abyto.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Řídí se především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající:

Radka Filipová
IČ: 75809265
se sídlem: Ivančická 652/112, Dolní Kounice, 664 64
telefon: 724 543 3šest5

nejsem plátce DPH


Předmět koupě

Předmětem koupě jsou převážně zábavně vzdělávací materiály v elektronické (PDF), nebo fyzické podobě. Forma produktu je vždy uvedena v popisu zboží.

Zakoupením elektronického PDF obsahu získáte licenci pro jednu osobu, která ji přímo využívá (pro vlastní děti, nebo ve více kopiích pro děti ve své třídě). Tisknout pro vlastní potřebu můžete kolikrát chcete. Licence platí pro jednu osobu po neomezeně dlouhou dobu. U školky/školy platí jedna licence pro jednu vyučující osobu (s neomezeným počtem dětí). Pro nový školní rok není nutné licenci kupovat znovu.

Produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora není povoleno. 


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouvu se mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce prostřednictvím e-shopu abyto.cz. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám (např. přístup k internetu). Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že využívám prostředky komunikace na dálku.

Abychom mohli smlouvu uzavřít, je potřeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje: jméno, příjmení, adresa, email, IČO (volitelné), telefon (volitelné), které vyplníte ve formuláři před odesláním objednávky.

Kupující provádí objednávku zboží na stránkách abyto.cz tímto způsobem:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a jeho formu, počet kusů, způsob platby a doručení. Zboží, o jehož nákup máte zájem, přidáte do košíku tlačítkem „Do košíku“. Informace o ceně za zboží, dopravě, způsobu platby celkové ceny budou zadány v rámci tvorby objednávky, přičemž informace o celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby.

Objednávku mi kupující zašle kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Objednávka je váš závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Před stiskem tlačítka musíte potvrdit seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy, vzniká vám závazek k zaplacení celkové ceny uvedené v objednávce.

V co nejkratší době po obdržení objednávky zašlu kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky. Potvrzením objednávky mezi námi dochází k uzavření kupní smlouvy.

Pokud bude v rámci e-shopu nebo v objednávce uvedena zjevně chybná cena, nejsem povinna produkty za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky. V takové situaci vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu na uvedený email nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy si nabídku vzájemně potvrdíme.

Uživatelský účet je účet zřízený v rámci e-shopu abyto.cz na základě vámi sdělených údajů, který umožňuje uchování zadaných údajů, historie objednaného zboží a uzavřených smluv. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelský účet je osobní a máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a neposkytovat tyto údaje třetím stranám. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost.

Váš uživatelský účet můžu zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 12 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

Cena, způsob platby

Cena zboží je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího abyto.cz a je konečná, protože nejsem plátcem DPH. Celková cena je součet ceny za zboží a ceny za dopravu. Platbu celkové ceny po vás budu požadovat po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží.

Úhradu celkové ceny zboží si zákazník zvolí před odeslání objednávky.

1) online platební bránou (ShoptetPay) přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány,

2) bankovním převodem na účet prodávající v české měně, který bude zaslán na emailovou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři. Ke každé platbě uvádějte číslo objednávky jako variabilní symbol platby.

Objednávku, prosím, uhraďte do 7mi dnů od potvrzení objednávky. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 14ti dnů, bude zrušena. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Doručení zboží:
 

Fyzické zboží zakoupené v e-shopu abyto.cz odesílám nejpozději 14ti dnů od přijetí platby za objednávku - Českou poštou, doporučeným psaním (obvykle je tato doba cca 48 hodin). Pokud na balíček spěcháte, napište to prosím do poznámky k objednávce, pokusím se vám vyjít vstříc. Ceny poštovného jsou platné pouze pro objednávky do ČR. Případné objednání zboží do zahraničí dle domluvy. Cena za dopravu je konečná částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

Po převzetí zboží od dopravce máte povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci i mě. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, nemáte povinnost zásilku od dopravce převzít. 

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít objednané zboží, nemá to za následek porušení mé povinnosti vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě mi vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu vašeho porušení smlouvy. Pokud se dohodneme na vašem odstoupení od kupní smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. 

Pokud je z důvodů vzniklých na vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je vaší povinností nahradit mi náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů vám zašlu na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Dodání elektronického produktu se rozumí zaslání odkazu ke stažení PDF materiálu na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři objednávky do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího (obvyklá doba dodání je do jednoho dne od připsání platby za zboží na účet prodávajícího). Odkaz ke stažení bude aktivní nejméně po dobu 1 měsíce od odeslání emailu. Soubor může být v průběhu této lhůty aktualizován, avšak charakter produktu se nezmění a odkaz zůstává nadále funkční (např. pokud zjistím chybu, vylepšení). Dodání elektronického obsahu je zdarma. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, aby měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující mu otevřít a pracovat se soubory formátu PDF.

NEDORAZILA VÁM OBJEDNÁVKA PDF SOUBORU? Zaplacené objednávky se odesílají automaticky nejpozději do 24 hodin po připsání peněz na účet (zpravidla dříve). Pokud ji ve svém emailu nevidíte, pravděpodobně vyřízená objednávka spadla do SPAMU nebo do HROMADNÉ POŠTY. Podívejte se, prosím, do těchto složek. Pokud není ani tam, napište mi na email ahoj@abyto.cz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy k zakoupenému fyzickému zboží do 14ti dnů bez uvedení důvodu. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy mě v případě nespokojenosti, prosím, vždy nejdříve kontaktujte emailem, abychom domluvili nejvhodnější způsob řešení. Můžete k tomu využít tento formulář.

Vrácení peněz ze strany prodávajícího probíhá až po přijetí a zkontrolování zboží zaslaného nazpět, nejpozději však do 30 dnů od přijetí a zkontrolování stavu zboží (nevztahuje se na elektronické produkty). Poštovné v případě odstoupení od smlouvy nevracím, protože již bylo uhrazeno dopravci. Poštovné pro odeslání zboží zpět prodávajícímu platí zákazník. V případě odstoupení od smlouvy je podmínkou vrácení zboží v nepoužitém a nepoškozeném stavu.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

Po zakoupení a zaplacení digitálního obsahu (PDF materiály) a jeho zpřístupnění právo na odstoupení ztrácíte dle § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vám budou produkty zaslány.

 

Reklamace

Reklamace vyřizuji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů od fyzického přijetí zboží. V případě reklamace mě vždy prosím nejdříve kontaktujte emailem, abychom domluvili nejvhodnější postup. Neposílejte, prosím, reklamované zboží bez předchozí domluvy. Předmětem reklamace nejsou závady vzniklé mechanickým poškozením nebo vzniklé nesprávným používáním. Předmětem reklamace jsou výrobní vady nového zboží.

V případě, že bude chtít zboží reklamovat, napište mi o tom prosím nejdříve na email ahoj@abyto.czPro reklamaci můžete využít tento vzorový formulář. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez mého souhlasu změnit. O postupu a vyřízení reklamace vás budu informovat e-mailem.

 

Ochrana osobních údajů

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde GDPR.

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa a email) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užívám pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy a k rozesílce informačních emailů vztahujícímu se k mému sortimentu). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v mé databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

 • Zpracovávám osobní údaje z objednávek k poskytování služeb a plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, fakturační údaje a údaje nezbytně nutné k plnění smluv (např. zaslání odkazu na produkt). K tomuto účelu využívám služeb Brani s.r.o., IČ: 04580133, se sídlem Košinova 18, 612 00 Brno – Královo Pole, Shoptet, a.s.
 • Dopravce - Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
 • Vedení účetnictví - jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing/zasílání newsletteru - vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, tak předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5ti let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. K těmto účelům využívám produkty:
  • Ecomail.cz, s.r.o., IČ: 02762943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2,
  • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland,
  • Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
 • Platební brána + provoz eshopuShoptet, a.s., IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


Vyloučení odpovědnosti

Všechny mé produkty mají charakter zábavných materiálů a uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že prodávající nenese žádnou odpovědnost ani závazky za úspěchy či neúspěchy při využívání zakoupených produktů.
 
 
Řešení sporů se spotřebiteli
 

Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy ahoj@abyto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: ⦁ http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr můžete využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: ⦁ http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Závěrečná ustanovení

Pokud právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci budu doručovat elektronickou poštou na vaši e-mailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám já i vy právo od kupní smlouvy odstoupit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 31.12.2022